2014-06-17

Sommartider

Läsårets sista styrelsemöte är genomfört. Beslut fattades i två ärenden; ny masterutbildning i resursåtervinning och förändrade mandatperioder för nämndledamöterna. Bland informationsärendena fanns budgetuppföljning och en prognos, som visar utfall i enlighet med budget, översiktlig redovisning och diskussion kring vår fortsatta utveckling av campus och våra utgångspunkter för arbetet med examensrättigheter på forskarnivå. Bra, givande och vägledande diskussioner för vårt fortsatta arbete.

 

I samband med styrelsemötet genomfördes sommarlunchen. Sill och potatis och jordgubbar och glass är den självklara menyn och över trehundra medarbetare fyllde vår matsal. Ett självklart inslag är också korta tal från styrelseordförande och rektor riktade till alla medarbetare med tack för goda insatser och förhoppning om trevlig sommar och semester. Vi kan se tillbaka på ett bra år för högskolan och ett speciellt år med en genomgripande organisationsförändring.

 

På kvällen efter sommarlunch och styrelsemötet följde Studentkårens avslutning "Tack och hej". Det var en mycket trevlig tillställning med fina tal från studenterna och god mat. Vid "Tack och hej" överlämnar den avgående ledningen ansvaret till den inkommande. Det är också ett tillfälle för ordförande och vice ordförandena att kommentera året som gått och inte minst att tacka och kommentera varandra. Det blir mycket skratt och mycket känslor. Jag vill passa på här att tacka Studentkåren för ett mycket givande samarbete under året och samtidigt hälsa den nya ledningen välkommen. En aktiv studentkår som värnar studentinflytande, följer kvaliteten i vår verksamhet och verkar för att högskolan ska vara ett attraktivt och välkomnande lärosäte betyder oerhört mycket för vår utveckling. Tack!

Inga kommentarer: