2014-06-26

Sommarhälsning

Vår huvuduppgift på Högskolan i Borås är att ge våra studenter en utbildning som leder till bra arbeten och som förbereder för en gynnsam utveckling i det valda yrket. Förtrogenhet med teori, professionella färdigheter och stor förståelse för helhet och sammanhang är ett sätt att uttrycka vad vi vill att våra studenter ska ha med sig efter avslutad examen. Vår mission "Vetenskap för profession" är ett sätt att sammanfatta vad vi vill förmedla och uppnå. Vi kan konstatera att våra utbildningar håller en god kvalitet. Vi har ett mycket bra söktryck och många väljer utbildningar vid Högskolan i Borås i första hand. Vi är ett attraktivt lärosäte baserat på ett bra utbildningsutbud och ett gott renommé. 

 

En fortsatt utveckling av vårt lärosäte är få en bättre balans mellan utbildning och forskning som möjliggör en ökad forskningsanknytning av våra utbildningar. De externa forskningsmedlen ökar, vilket är mycket glädjande. Det är också ett bevis på kvalitet och konkurrenskraft. Vägen till att vara ett lärosäte med relationen 60:40 mellan utbildning och forskning är lång, men uttrycket 60:40 som mål för verksamheten är viktigt för att markera vår vilja att bygga det tredje universitetet i Västsverige.

 

En förutsättning för bra utbildning och forskning är en väl fungerande administration. I den gynnsamma utveckling vi noterar för utbildning och forskning ska läsas in ett gott samspel mellan kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Vi har en hög kompetens inom verksamhetsstödet och väl fungerande organisation och rutiner.

 

Läsåret 2013/2014 har varit ett framgångsrikt år, men det har också varit ett alldeles speciellt år. För att ytterligare stärka högskolan och förbereda oss för fortsatt och ökad konkurrens har organisationsförändringen som initierades vintern 2013 genomförts och vi har från den 1 juli ett samlat verksamhetsstöd och tre akademier. Allt är inte på plats ännu utan ett fortsatt utvecklings- och implementeringsarbete kommer att genomföras under hösten. Men grundstrukturen är förändrad och en ny organisation gäller. Det är min övertygelse att den nya organisationen kommer att bidra till att föra utvecklingen av vår högskola framåt i rätt riktning. Den kommer att bidra till starkare utbildnings- och forskningsmiljöer och till ökade samarbeten inom lärosätet, allt i enlighet med effektmål uppställda för den nya organisationen.

 

Vi lägger ett bra år bakom oss och jag vill tacka alla för mycket goda insatser under läsåret och för ett stort engagemang i högskolans utveckling.

 

Med en önskan om en trevlig sommar, avkopplande och sist men inte minst en berikande semester.

 

Björn Brorström

Rektor

Inga kommentarer: