2013-10-02

University of East London - ett givande besök

London flyttar österut. Stora investeringar i utveckling av infrastruktur har som bekant genomförts i Docklands och satsningarna fortsätter att förändra världsstaden genom kraftiga investeringar utmed Themsen öster om stadskärnan. Bostäder byggs, köpcentra utvecklas, internationella storföretag etablerar sig och området förvandlas. Transportsystemet har utvecklats och idag trafikerar nio tunnelbanelinjer området. En starkt bidragande orsak till utvecklingen är också de olympiska och paralympiska spelen som innebar nya anläggningar och en allmän upprustning. En gentrifiering sker, det vill säga en social statushöjning där nya grupper tar området i besittning. Ett viktigt påpekande är att en sådan process och förändring naturligtvis inte är odelat positiv om den inte förenas med ökad social integration och ökade möjligheter för utsatta grupper.

Mitt i det föränderliga geografiska området och mitt i den pågående processen finns University of East London (UEL). Det är ett ungt universitet, grundat 1992 och med stark fokus på utbildning. En kraftig expansion har skett över tid och universitetet har idag 28 000 helårsstudenter. Utmärkande för universitetet är en bred rekrytering och ett brett deltagande med studenter från 120 olika länder. Forskningsverksamheten är i förhållande till utbildningens volym tämligen blygsam, men den utveckling som sker i området innebär stora möjligheter till expansion. På utbildningssidan är det för närvarande inte möjligt att växa eftersom omfattningen begränsas av motsvarigheten till våra takbelopp.

Sedan flera år tillbaka har vi ett utvecklat samarbete med UEL via professor John Storan kring frågor om inkludering i skola, breddat deltagande och professionsutbildningar. I förra veckan besökte jag tillsammans med en grupp chefer i kommuner och Västra Götalandsregionen UEL. Vi fick en redovisning av situationen rörande högre utbildning i England och den utveckling som UEL har. Jag hade också möjlighet att i ett särskilt möte tala med John och universitetets rektor. Ett ytterligare tänkbart samarbetsområde som identifierades är utveckling av handel och handelsplatser med förändringarna i East London som empiri och med forskare från UEL och den ekonomiska fakulteten som våra partners.

Besöket på UEL var kort och intensivt, men mycket givande och kontakterna öppnar intressanta möjligheter för vårt lärosäte.
   

Inga kommentarer: