2013-10-09

Hållbart företagande

Det tredje seminariet i serien "Hållbart företagande" genomfördes tidigare i veckan på högskolan i Sparbankssalen. Serien är ett samarbete mellan Borås Tidning och högskolan och syftar till att belysa innebörden av ett hållbart och framgångsrikt företagande. Vid varje tillfälle beskriver två inbjudna talare sitt företagande och sin uppfattning om innebörden av hållbart företagande. Denna gång var det Maria Khorsand, vd på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Paul Frankenius, välkänd företagare och entreprenör verksam inom framför allt modebranschen och fastighetsbranschen, som medverkade. Många insiktsfulla, tänkvärda och viktiga synpunkter på företags- och samhällsutveckling framfördes i presentationerna och i den efterföljande diskussionen. Låt mig nämna några av dem som jag särskilt noterade.

 

·         En snabb och framgångsrik expansion bygger på allas delaktighet. Företagets vision, kärnvärden och strategi måste förankras brett och djupt i organisationen.

 

·         Mål ska sättas tillräckligt långt fram i tiden för att möjliggöra ett långsiktigt och systematiskt arbete och tillräckligt nära i tiden för att skapa engagemang och drivkraft. Tre år kan vara en sådan lämplig tidsperiod.

 

·         Det är viktigt att uppmärksamma saker som görs rätt istället för att fokusera och påtala det som råkar bli fel. Medarbetare som begår ett misstag, till exempel gör en felaktig affärsmässig bedömning ska skyddas från extern kritik, det skapar trygghet och förtroende i organisationen.

 

·         Chefer måste lära sig att lyssna och de måste förstå den verksamhet som de är chefer för.

 

·         Det är inte nödvändigt att vara först med att ta till sig och implementera nya tekniker och metoder. Jag påminner mig uttrycket att det är den andra musen som får ostbiten, den första går det riktigt illa för och den tredje kommer för sent.

 

Vi talade också under kvällen om regional utveckling och betydelsen av samarbete mellan näringslivet, staden, högskolan och SP. Staden behöver växa och som andrastad i Västra Götalandsregionen stödja den utveckling som sker och som måste ske i Göteborg. Högskolan har och tilldelas en viktig roll. Vårt uppdrag är att fortsätta bedriva och utveckla utbildningar av hög kvalitet och profilerad forskning inom våra styrkeområden.

  

Inga kommentarer: