2011-10-06

Nytt högskolelandskap

Nu omsätts betoningen av ökad kvalitet i högre utbildning i handling som följd av omfördelningarna i den nyligen lagda budgetpropositionen. Det som tidigare markerats i utredningar och propositioner ska nu genomföras. En del drabbas hårt av förändringarna. Ett antal lärosäten tappar utbildningsplatser och pengar som följd av att de inte fått examensrättigheter som förväntat inom lärarutbildningen. Vidare sker 2013 indragningar av medel i relation till antalet inaktiva studenter, så kallade nollpresterare. En ytterligare omständighet är en ökad konkurrens om studenter och forskningsmedel.


Det vi ser är början på en process. Ett nytt högskolelandskap kommer att växa fram med färre självständiga lärosäten som följd av integration och sammanslagningar. Det är viktigare än någonsin att inför det som stundar ha en tydlig strategi för profilering och verksamhetsutveckling, vara väl insatt i vårt lärosätes styrkor, göra rätta prioriteringar och vara rädd om vår goda ekonomi. Akademins grundläggande egenskap att bejaka nyfikenhet och ständigt söka ny kunskap måste samtidigt värnas.

1 kommentar:

Jennifer, Funktionen för kommunikation sa...

Snygg blogg!

Ska bli spännande att följa dig och läsa vad du skriver.